ד"ר פביאן ביטן

טלפון: 04-99829790

נייד: 050-4502552

טלפון צרפת: 01-75-43-04-86
נייד צרפת: 06-84-61-72-32

אימייל: fabienneb@bezeqint.net