האבחון הדידקטי בודק את מיומנויות הקריאה והכתיבה לפרטיהן, את יכולת ההבעה בכתב ובע"פ ואת החשיבה המתמטית בהתאם לגיל. מטרתו לאתר את הפערים הקיימים בתחומים האלה ולהגיע לאבחנה מבדלת לגבי קיומן של לקויות למידה.

האבחון הדידקטי מתבצע במסגרת האבחון הדינאמי (על פי גישתו של פרופ' פויארשטיין) הבודק גם את הפונקציות הקוגניטיביות הלקויות, את תפקודי הקשב ואת היכולת ההשתנות הקוגניטיבית של הילד. במילים אחרות, האבחון הדינמי מודד עד כמה הילד יכול ליעל את דרכי החשיבה והלמידה שלו בעקבות תיווך.

אבחון זה מיועד לילדי בית הספר אשר הישגיהם אינם תואמים את היכולת המשוערת שלהם, על פי מבחנים פסיכולוגיים או הערכת המחנכים. אבחון דידקטי דינמי מאפשר לבנות תוכנית התערבות יעילה, שתיושם בשיתוף פעולה בין כל הגורמים (הורים, מחנכים, מטפלים שונים)

Calendrier des formations

Formation au PEI Standard Module 1
(7 premiers outils):
– Du lundi 30 octobre au dimanche 4 novembre 2018 inclus

קראו עוד